سامانه پیامکی

سامانه پیامکی

در انفجار تبلیغاتی که روزانه میببینید تبلیغاتی با عنوان " سامانه پیامک " ، " سامانه پیامکی " ، " پنل اس ام اس " گاها به چشمتان خورده است. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که یک پنل اس ام اس دقیقا چه کار میکند؟ پنل اس ام اس یا همان سامانه پیامک به فضایی گفته میشود که در اختیار اشخاص ، شرکتها و وبسایت ها قرار میگیرد تا با کمک آن بصورت انبوه پیامک تبلیغاتی را ارسال و دریافت کنید.
  • ارسال پیامک رایگان ، ارسال پیامک شهری ، اس ام اس منطقه ای
  • ارسال اس ام اس به تفکیک شغل ؛ جنسیت ؛ سن ؛
ارسال پیام تکی و گروهی
ارسال پیام گروهی و تکی به کاربران دسته های مختلف و اصناف و مشاغل
ارسال پیامک از روی نقشه
ارسال پیام تبلیغاتی با توجه به محدوده شهری و منطقه جغرافیایی
ارسال براساس فیلترینگ
ارسال پیام با توجه به مخاطبان و تفکیک گروه فیترینگ جنسیت و شغل
ارسال تبلیغات حرفه ای
ارسال اس ام اس بنا به تجربیات و فیدبکهای گذشته که منجر به بازدهی بهتر میشود

مشتریان ما

حفظ رضایت و افزایش فروش از اهداف اصلی اپتیمایز وب برای تبلیغات در شیوه های مختلف است. همواره میکوشیم تا با استفاده از بهترین شیوه های تبلیغاتی کسب و کار شما را توسعه دهیم.